ALİ YALÇIN: MİLLİ EĞİTİM ŞÜRASI 'ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'YLA ANILMALI

© Haberler.com tarafından sağlanmıştır Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 20nci Milli Eğitim Şürasının Öğretmenlik Meslek Kanunuyla anılmasının ve bu şürada meslek kanunu içeriğinin öğretmenlerin hak, görev ve yetkilerinin korunması ve geliştirilmesi ekseninde... MEMUR-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası (E...

Source: